Preinscripcions 2016/2017

Termini de presentació de  sol·licituds :   Del  30 de març al 7 d’abril

Horari de secretaria :

            Matins:  Tots els dies de 8:45h a 09:30h 

                            Dimarts i dijous  d’11:15h a 12:30h

            Tardes:  Dimarts, dijous i divendres de 15:00 a 16:30h

Calendari de preinscripcions

13 de març                           Jornada de Portes Obertes a les 10:30h

18 de març                                Difusió de l’oferta

30 de març al 7 d’abril       Presentació de sol·licituds

15 d’abril                                   Llistes amb barem provisional

18 d’abril                                   Sorteig

15 al 20 d’abril                         Reclamacions  al barem

25 d’abril                                 Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

17 de maig                               Publicació llistes definitives

20 de maig                               Llistes d’admesos

13 al 17 juny                       Període de Matriculació

Documentació que cal presentar per la preinscripció.                                         

  • Original i fotocòpia del DNI  del pare/mare o tutor, en cas que no coincideixi l’adreça amb la sol·licitud cal portar certificat d’empadronament.
  • Original i fotocòpia del DNI  de l’alumne/a, si en té.
  • Original i fotocòpia del llibre de família.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a.

Altra documentació que vulgueu acreditar a efectes del barem .

  • Original i fotocòpia del Carnet vigent de família nombrosa o monoparental.
  • Certificat de l’empresa en cas de voler fer constar l’adreça de treball.
  • Original i fotocòpia del document que acredita ser beneficiari de renda mínima d’inserció (PIRMI).
  • Original i fotocòpia del certificat de condició de disminució de l’alumne/a o un familiar (mare, pare, germans) emès per Benestar i Família.
  • Certificat mèdic que acrediti l’existència d’una   malaltia crònica que afecti el sistema  digestiu endocrí o metabòlic,  inclosos els celíacs.