Noves agrupacions

Tal i com us vam informar a l’entrevista de final de curs, trobareu uns canvis organitzatius en els grups de referència dels vostres fills/es.

Aquest curs (2016-17) a l’escola hi haurà els següents grups:

3 aules de 3-4 anys: 16 alumnes a cada aula aprox. (Altell, Atelier, Laboratori)

3 aules de 5-6 anys: 16 alumnes a cada aula aprox. (Cosmos, Llàntia, Còmics)

3 aules de 7-8 anys: 16 alumnes a cada aula aprox. ( Balances, Atmosfera, Lingüistes)

1 aula de 4t.: mateixa agrupació que el curs passat.

1 aula de 5è: mateixa agrupació que el curs passat.

1 aula de 6è: mateixa agrupació que el curs passat.

Així doncs, els canvis organitzatius que plantegem responen a tres gran línies d’actuació:

1.- El foment de l’autonomia de l’alumne i el respecte pel propi ritme de treball.

2.- El seguiment del nen/a per part del tutor/mentor.

3.- Els interessos i capacitats particulars de cada alumne/a.

Referent al primer punt, l’escola continua seguint la línia d’afavorir els grups reduïts i heterogenis dins els ambients o aules de treball. Agafant les paraules de Maria Montessori, partim de la base que els alumnes sempre volen aprendre coses noves. A partir d’aquestes agrupacions, es dóna l’oportunitat que els més petits del grup puguin observar allò que fan els grans i sentir-se acompanyats cap a la descoberta, mentre que els més grans consoliden els aprenentatges mostrant-ho als més petits. En definitiva, s’aconsegueixen grups de treball reduïts i heterogenis.

En segon lloc cal destacar la millora del seguiment per part del mentor/tutor, ja que aquest/a serà el que acompanyarà sempre al grup en els diferents ambients o aules de treball. D’aquesta manera s’aconseguirà, que el tutor/mentor tingui una visió molt més global del vostre fill o filla en els diferents àmbits de desenvolupament.

Pel que fa al tercer punt, des de l’escola s’ha vetllat perquè dins de cada grup hi treballin alumnes amb sensibilitats, capacitats i interessos diversos per potenciar aquests i fer-los créixer. Ara els infants tindran un grup de creixement personal i de vinculació nou.

Som conscients que amb aquestes noves agrupacions es perd una part de la cohesió que s’havia creat en cada grup classe, per aquest motiu, a partir dels alumnes de 5 anys i fins a 3r de primària, dues o tres especialitats (educació física, música i anglès) es faran amb el grup de referència anterior.

En conclusió, l’escola intenta apropar-se als models dels nostres referents de pedagogia activa com l’escola Freinet, l’escola Montessori, l’escola rural o l’escoltisme, on la mirada als nens i nenes es dirigeix al seu moment maduratiu, a les seves afinitats, necessitats i no tant en una franja d’edat concreta.

Aquests canvis són fruit de la reflexió, l’anàlisi i el projecte d’escola i el compromís de l’equip de mestres de donar la millor atenció als vostres fills i filles.

Properament rebreu la distribució dels grups.

 

CRITERIS PER FER AGRUPAMENTS – Escola Nou de Quart

1. Justificació

2. Criteris principals i secundaris

3. Incorporació d’alumnes nous

3.1 Quan arriba un alumne nou a principi de curs

3.2 Quan arriba un alumne nou durant el curs

4. Modificació d’un grup per circumstàncies excepcionals

5. Seguiment

6. Data d’aprovació del claustre

7. Data d’aprovació del consell escolar