Autoritzacions

Autorització no sortir sols

Autorització paracetamol

Autorització recollida altres persones

Autorització recollida germans petits

Autorització sortides i drets d’imatge

Full de justificació d’absència o retard